Магистри наука, мастери и специјалисти, 2020. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2020. години, на високошколским установама у Републици Српској, 33 кандидата стекло је научни степен магистра наука, 258 кандидата звање мастера, а 87 кандидата стекло је стручни степен специјалисте.


Према полној структури 57,6% магистара су мушкaрци, а 42,4% су жене. Ако посматрамо мастере, 40,3% су мушкарци, а 59,7% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 35,6%, док жене чине 64,4%.


Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита је из области Здравство и социјална заштита (24,9%), Друштвених наука, новинарства и информисања (22,0%) и Хуманистичких наука и умјетности (16,9%) док је најмањи број из области Информационе и комуникационе технологије (2,9%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ