Доктори наука, 2020. година (претходни подаци) - Исправљено саопштење

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2020. години, на високошколским установама у Републици Српској, научни степен доктора наука стекло је 55 кандидата.


Према полној структури 49,1% доктора наука су мушкарци, а 50,9% су жене.


Највећи број докторских дисертација је из области Друштвених наука, новинарства и информисања (51,0%), док је најмање докторских дисертација (3,6%) из сљедећих области: Информационе и комуникационе технологије, Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветеринарство, Природне науке, математика и статистика.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ