Рођени и умрли у Републици Српској, 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Пад броја живорођених

У Републици Српској у 2020. години рођено је 9 161 живорођено дијете, од тога 4 792 дјечака и 4 369 дјевојчица. У односу на 2019. годину, број живорођене дјеце у 2020. години је мањи за 113.

Повећана старосна граница жена приликом рађања дјеце


Просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у Републици Српској износила је 27,9 годинa, односно 0,1 годину више него у 2019. години. Вишегодишњи подаци нам указују да жене одлажу рађање дјеце и да се старосна граница приликом рађања дјеце повећава.


Укупна просјечна старост мајке при рођењу дјетета у ЕУ-28, према посљедњем расположивом податку Евростата (2019. године) била је 30,9, док је у Републици Српској просјечна старост у 2020. години била 29,4 године.


Од укупног броја живорођене дјеце, око 79,3% се роди у старости мајке од 20 до 34 године. Ред рођења дјетета задржао се на сличном нивоу као што је био у 2019. години. Око 50,4% мајки које су рађале у 2020. години родиле су прво дијете, друго дијете око 33% мајки, а треће и више дјеце око 16,6% мајки. Око 59,7% мајки које рађају прво дијете, рађају у старосној групи 25-34 година, око 66,2% рађања другог дјетета је у старосној групи 25-34, а око 87,9% мајки треће дијете рађају у старосној групи 25-39 година.

Учешће живорођене ванбрачне дјеце смањено у односу на претходну годину


У Републици Српској учешће живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођених износило је 16,1% и у односу на претходну годину смањено је за око 1,6%. Од укупног броја живорођене ванбрачне дјеце, 87,4% њихових родитеља живи заједно.


Већи број мртворођене дјеце


Укупан број мртворођене дјеце већи је за око 1,5% у односу на претходну годинy. Највећа вриједност стопе мртворођених од 5,6‰ забиљежена је у 2001. години, а у 2011. години је пала на 3‰. У 2020. години стопа мртворођених износила је 1,6‰.


Већи број умрлих


У 2020. години у Републици Српској је умрло 16 582 лицa, од тога 8 613 мушкарца и 7 969 жена. У поређењу са 2019. годином, у Републици Српској је умрло 1 501 лице више. Највише умрлих је било у периоду октобар-децембар 2020. године, око 32,9%, а најмањи број умрлих је био у периоду јул-септембар, око 21,3%.


Мушкарци данас живе краће од жена


Просјечна старост приликом умирања за мушкарце у 2020. години била је 72,0 година, а за жене 77,9 година. У односу на 2019. годину, просјечна старост приликом умирања за мушкарце је у благом порасту, као и просјечна старост приликом умирања за жене. Од укупног броја умрлих, свако пето лице умре испод 65 година старости.


Умрло 43 дјеце до једне године старости


У 2020. години умрло је 43 дјеце до једне године старости и то 21 дјечак и 22 дјевојчице. Око 67,4% одојчади умрло је у првих 10 дана послије рођења. У 2020. години стопа умрле одојчади била је 4,7‰. Према посљедњем расположивом податку Евростата (2019. године) стопа умрле одојчади у ЕУ-27 била је 3,4‰.


Болести крвотока водећи узроци смрти


Водећи узрок смрти у Републици Српској биле су болести крвотока. Од укупног броја умрлих, око 45,8% умрло је од поменутих болести. Жене умиру од болести крвотока за 9,2% више од мушкараца. Сљедећи водећи узрок смрти су тумори. Од укупног броја умрлих у Републици Српској око 16,4% је умрло од тумора. Мушкарци умиру од тумора за 19,4% више од жена.


Насилне смрти


У Републици Српској у односу на претходну годину дошло је до смањења броја насилних смрти за 6%. Укупан број убистава износио је 14, самоубистава 185, несрећних случајева 154, док је у категорији остало, број насилних смрти износио 53. У укупном броју насилних смрти, мушкарци учествују са 75,1%. Око 87,6% самоубистава се десило у старости већој од 45 година.


Природни прираштај


Од 2002. године природни прираштај Републике Српске је негативан. Континуитет пада природног прираштаја указује на све већи број умрлих, а мањи број живорођених. Стопа природног прираштаја у 2020. години износи -6,5‰.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ