Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске ће од понедјељка 5. априла 2021. године спроводити Анкету о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у предузећима на територији Републике Српске.

 

Анкетирање ће се вршити телефонским путем, а овлашћени анектари Завода ће прикупљати податке као што су приступ интернету, удио запослених лица која интернет користе за пословне потребе, да ли предузеће има веб-сајт, да ли користи друштвене мреже, утицај вируса короне на предузећа и слично.

 

Прикупљени подаци су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).

 

Позивамо све изабране у узорак да дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.

 

Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија представља редовно истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.