БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.

 

  

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2016/2017. до радне 2020/2021. године.


Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског образовања.


Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци о боравку дјеце и њиховом васпитању и образовању до поласка у школу.