Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – шести талас

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске ће од 30. марта 2021. године спроводити шести талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.


Анкетирање на територији Републике Српске вршиће овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.


Упитник садржи 13 питања, као што су питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.


Израда главног оквира узорка је од великог значаја за статистичке институције, јер служи као основа за анкетна истраживања, као што су Анкета о радној снази, Анкета о потрошњи домаћинстава, Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима и Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно.


Поменута активност траје три године, а статистичке институције у БиХ спроводе је у 12 таласа, односно тромјесечја.


Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари користе лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их статистичким институцијама на дневној бази.


Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Напомињемо да ће анкетари приликом анкетирања примјењивати препоручене мјере наведене у Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације, и препоруке Института за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на превенцију ширења вируса короне. То подразумијева спровођење анкетирања ван домаћинстава, обавезно ношење заштитне маске и од стране анкетара и од стране испитаника, те обавезно одржавање физичке дистанце од 2 метра приликом анкетирања.


Позивамо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.