Основне школе по општинама, почетак школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2020/2021. године у 188 основних и четири школе за дјецу са сметњама у развоју у образовни процес било је укључено 86 774 ученика, што је у односу на почетак школске 2019/2020. године мање за 1 557 ученика, или 1,7%.


У прве разреде ове године уписано је 9 190 ученика, што је у односу на школску 2019/2020. годину мање за 2,8%.


Повећана је опремљеност школа рачунарима у школској 2020/2021. години, тако да школе посједују 14 829 рачунара, од чега ученици користе 12 654, док је проценат рачунара у школама са приступом интернету 85,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ