Ученици основних школа по разредима, почетaк школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2020/2021. године, основне школе похађала су 86 774 ученика, што је у односу на претходну школску годину мање за 1 557 ученика, или 1,8%. Учешће броја ученица у односу на укупан број ученика износи 48,8%.У нижим разредима (ISCED 1) је 54,8% ученика, док је у вишим разредима (ISCED 2) 45,2%. У односу на почетак 2019/2020. школске године, број уписаних ученика у I разред мањи је за 2,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ