Основне школе на крају школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2019/2020. године 9 904 ученика су завршила школу (девети разред) што је у односу на крај 2018/2019. године мање за 396 ученика или 3,8%. Процентуални однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 50,9% мушких и 49,1% женских. Према години рођења, већина ученика (79,4%) рођена је 2005. године.


У току 2019/2020. године број ученика који су промијенили школу је 1 466 и у односу на 2018/2019. школску годину мањи је за 6,7%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима чини 56,6%. У току 2019/2020. школске године школовање је напустило 24 ученика, а најчешћи разлог напуштања школе су лични разлози (50%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ