Наставници основних школа на почетку школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2020/2021. године у основним школама било је запослено 8 199 наставника. У односу на почетак 2019/2020. године број наставника није се битније мијењао. Број наставника приказан у еквиваленту пуне запослености у основним школама износио је 6 204,4 наставника.Са пуним радним временом радило је 5 597 наставника или 68,2%, а са непуним радним временом 2 602 наставника или 31,7%. Учешће жена у укупном броју наставника било је 72,4%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 196 наставника, а учешће жена било је 88,4%. У вишим разредима било је 5 003 наставника, а учешће жена је 62,3%.


У старосној структури више од половине наставника је у старосној доби од 30-45 година и тај проценат је 54,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ