Анкета о задовољству корисника, 2020.

   

 

Све бројнији и разноврснији захтјеви корисника за статистичким подацима, динамично окружење са израженом потребом за актуелним подацима који ће омогућити информисано и благовремено доношење одлука у пословању, креирању и праћењу политика и програма захтијевају од званичне статистике да буде релевантна, правовремена, високог квалитета и дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Како би се осигурало стално унапређење квалитета производа и услуга и пратили ставови и потребе корисника неопходно је редовно мјерење задовољства корисника. С циљем да се добију информације о потребама и навикама корисника, њиховом задовољству производима и услугама, као и да се добију информације о квалитету података и услуга које пружа, Републички завод за статистику Републике Српске је по трећи пут спровео анкетно истраживање о задовољству корисника. 

 

Објављујемо резултате анкете у пригодној публикацији и уједно се захваљујемо свим корисницима који су у њој учествовали и тиме дали свој допринос будућем унапређењу квалитета наших услуга и производа.