Свјетски дан вода, 22. март 2021.

 

 

Први Свјетски дан вода обиљежен је 1993. године, од када се одлуком Генералне скупштине Уједињених нација, обиљежава 22. марта сваке године. Обиљежавањем Свјетског дана вода подиже се свијест људи о значају очувања водних ресурса и скреће пажња на питања приступа питкој води као ограниченом ресурсу.


Ове године посебан акценат ставља се на вредновање воде, што је и тема Свјетског дана за 2021. годину. Вриједност воде више је одређена њеном комплексном улогом, него цијеном. Вода као ресурс је од непроцјењивог значаја за очување здравља, функционисање домаћинстава, индустрије, културе и очување животне средине уопште.


Кружење воде у природи једна је од најважнијих услуга коју екосистем пружа људима. Одговарајућа инфрастуктура којом се обезбјеђује снабдијевање водом, али и спречава испуштање загађења у екосистем из којег се вода црпи, услов је друштвено-економског развоја сваке земље.


Наглашавањем вриједности воде настоји се да се пружи подршка постизању једног од циљева одрживог развоја (SDG 6), који подразумијева сигуран приступ води и санитарним условима за све до 2030. године.


Према Извјештају Уједињених нација о напретку у постизању циља одрживог развоја - SDG 6, око 2,2 милијарде људи, или 29% свјетске популације, нема приступ услугама безбједног снабдијевања водом.


У Републици Српској у 2019. години приступ јавној водоводној мрежи имало је око 80% становиштва, док је на јавну канализациону мрежу било прикључено преко 40% становништва.

С обзиром да је вода доступна у ограниченим количинама, равномјерно задовољење потреба друштва, економије и екосистема је од посебне важности. Значај воде као животно важног ресурса, који је под све већим притиском климатских промјена и повећања свјетске популације, намеће потребу активне заштите извора воде од загађења и побољшање санитарних услова.

 

WHAT IS BEING DONE?