Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2021.

 

 

 

 

 2021.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2021.
      0,5 18/21
фебруар 2021.

март 2021.

април 2021.

маj 2021.

jун 2021.

jул 2021.

август 2021.

септембар 2021.

октобар 2021.

новембар 2021.

децембар 2021.