Индекси индустријске производње, јануар 2021.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2021. године, у поређењу са децембром 2020. године, већа је за 1,4%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2021. године, у поређењу са јануаром 2020. године, већа је за 1,5%.


У јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године десезонирана индустријска производња енергије већа је за 16,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,2%, трајних производа за широку потрошњу 5,5%, док је производња интермедијарних производа мања за 11,2% и капиталних производа за 13,2%.


У јануару 2021. године у односу на јануар 2020. године календарски прилагођена индустријска производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 16,0%, енергије за 9,9%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 1,7%, интермедијарних производа за 3,5% и капиталних производа за 16,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2021. године у поређењу са децембром 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 20,8%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 2,8% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 14,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2021. године у поређењу са јануаром 2020. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 17,0%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 4,2% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 4,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ