Индекси потрошачких цијена, фебруар 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у фебруару 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,4%.
У односу на фебруар 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,6%.Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, индекс одјељка Превоз виши је за 1,5%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,8%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,3%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Становање виши за 0,1%. Индекси одјељака Намјештај и покућство, Комуникације, Рекреација и култура, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,9%, док је индекс одјељка Одјећа и обућа нижи за 0,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ