Предшколске установе, радна година 2020/2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

У радној 2020/2021. години у 109 предшколске установе број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 11 247, од чега је дјевојчица 5 395 или 47,9%. У односу на  2019/2020. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је мањи  за 14,3%. Од укупног броја дјеце, 69,1% обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 30,9% дјеце.

 

У радној 2020/2021. години у јасличкој групи је боравило 2 539 дјеце, што је за 6,1%  смањење у односу на претходну радну годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (58,7%).

 

Број запослених у предшколским установама у односу на 2019/2020. већи је за 3,8%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 2 767 дјеце што је у односу на претходну годину више за 96,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ