Индекси промета индустријe, децембар 2020.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у децембру 2020. године, у поређењу са новембром 2020. године, већи је за 4,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 8,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 0,5%.


У децембру 2020. године, у поређењу са децембром 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 14,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 31,1%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 4,5%.


У децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 9,5%, капиталних производа за 5,9%, интермедијарних производа за 4,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,4%, док је промет енергије мањи за 58,0%.


У децембру 2020. године у односу на децембар 2019. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 64,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 21,7%, интермедијарних производа за 17,6%, док је промет капиталних производа мањи за 3,0% и промет енергије за 82,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ