Индекси промета индустријe, јануар 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2021. године, у поређењу са децембром 2020. године, мањи је за 5,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 3,3% и на иностраном тржишту пад од 7,5%.


У јануару 2021. године, у поређењу са јануаром 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 0,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 7,8%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 8,6%.


У јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 71,7%, док је промет капиталних производа мањи за 4,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,5%, интермедијарних производа за 6,9% и промет трајних производа за широку потрошњу за 18,9%.


У јануару 2021. године у односу на јануар 2020. године календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 12,2%, трајних производа за широку потрошњу за 7,6%, интермедијарних производа за 1,8%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 3,7% и промет енергије за 49,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ