Индекси индустријске производње, јануар 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2021. године, у поређењу са децембром 2020. године, већа је за 1,3%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2021. године, у поређењу са јануаром 2020. године, већа је за 1,5%.


У јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године десезонирана индустријска производња енергије већа је за 16,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,9%, трајних производа за широку потрошњу 5,5%, док је производња интермедијарних производа мања за 11,1% и капиталних производа за 13,1%.


У јануару 2021. године у односу на јануар 2020. године календарски прилагођена индустријска производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 16,0%, енергије за 9,9%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 2,1%, интермедијарних производа за 3,4% и капиталних производа за 16,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2021. године у поређењу са децембром 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 20,8%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 2,9% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 14,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2021. године у поређењу са јануаром 2020. године, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 17,0%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 4,2% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 4,7%.


Презентација и интерпретација индекса индустријске производње усклађена је са ЕУ прописима о краткорочним статистикама и препорукама о публиковању индекса индустријске производње. У складу с тим, индустријска производња се тумачи мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса и годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса. Овим је омогућено поређење података за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT. Изворни индекси тј. индекси који нису десезонирани и календарски прилагођени, приказани су искључиво ради корисника података који су навикли на овакав начин приказивања, али се не тумаче.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ