Биљна производња - нови метод прикупљања, обраде и публиковања података

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске, за област Биљна производња, од 2020. године користи нови метод прикупљања, обраде и публиковања података. Подаци су добијени на основу спровођења анкете „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава".

Анкета је спроведена на случајно одабраном репрезентативном узорку породичних пољопривредних газдинстава која се налазе на територији Републике Српске, а укључена су и сва газдинства правних лица и предузетника која одговарају дефинисаној циљаној популацији.


Као оквир за избор узорка коришћен је „Адресар пољопривредних газдинстава", а подаци прикупљени кроз анкету, након екстраполације, чине основу за праћење статистике пољопривреде у Републици Српској.


Детаљни подаци представљени су у бази података у фолдеру Пољопривреда - Биљна производња на основу анкете ГИПГ, за период од двије године (2018. и 2019.).


До 2020. године, за прикупљање података коришћен је метод процјене који су примјењивали процјенитељи пољопривредне струке у јединицама локалне самоуправе.