Трговина на мало, јануар 2021.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 3,9%, а у сталним цијенама већи je за 4,1%.
Индекс промета трговине на мало у јануару 2021. године остварио је номинални раст од 4,6%, а реални индекс за 10,6% у односу на базну 2015. годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ