Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2020. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 1,4%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 6,0%, а обим рада, исказан у тонским километрима мањи је за 7,2%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 61,8%. Пређени километри аутобуса мањи су за 48,3%, а обим рада, исказан у путничким километрима мањи је за 47,5%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду октобар-децембар 2020. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 8,3%, a број превезених путника мањи је за 34,2%.


У жељезничком саобраћају, у четвртом тромјесечју 2020. године, обим превезене робе већи је за 5,3% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 9,4%. Превезено је 68,3% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 83,2%.


Промет на аеродромима Републике Српске у четвртом тромјесечју 2020. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона мањи је за 37,3%, док је број летова домаћих авиона мањи за 25,4%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пад у односу на исти период претходне године и мањи је за 89,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ