Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2020.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2020. године мањи је за 0,8% у односу на треће тромјесечје 2020. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у четвртом тромјесечју 2020. године мањи је за 0,9% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2019. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 5,3% у односу на просјек 2019. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности  (192,4%) и N 772) Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) (115,0%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (84,8%) и N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (67,8%), што је посљедица директног утицаја ширења болести COVID - 19.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ