Просјечне плате запослених, јануар 2021. (допуњено саопштење)

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у јануару 2021. године износила је 962 КМ и мања је номинално за 1,8%, а реално за 2,3% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 5,2%, а реално за 7,1%. Просјечна бруто плата исплаћена у јануару 2021. године износила је 1 492 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ