Цијене продатих нових станова, четврто тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2020. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у 2019. години за 8,6%, a у односу на четвртo тромјесечје 2019. године мањи је за 44,3%.

 

Корисна површина продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2020. године у односу на просјечну корисну површину у 2019. години већа је за 6,7%, а у односу на четвртo тромјесечје 2019. године мања је за 45,4%.  

 

Просјечна цијена продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2020. године у односу на просјечну цијену продатих нових станова у 2019. години виша је за 0,8%, а у односу на четвртo тромјесечје 2019. године нижа је за 5,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ