Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2020. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2019. године, већа је за 0,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 4,5%, док је на објектима нискоградње мања за 2,6%.


Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2020. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 0,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 0,5%, док је на објектима нискоградње мања за 1,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ