Трговина на мало, децембар 2020.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у децембру 2020. године, у односу на новембар 2020. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 0,4%, а у сталним цијенама мањи je за 0,2%.


Индекс промета трговине на мало у децембру 2020. године остварио је номинални раст од 24,7%, а реални индекс за 31,4% у односу на базну 2015. годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ