Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2020. године у Републици Српској регистровано је укупно 110 434 возила, што је за 2,4% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила, 83,8% односи се на путничке аутомобиле, 9,8% на теретна, 4,1% на прикључна возила, а 2,3% на остале категорије возила.Посматрано по годинама старости возила, 7,0% налази се у категорији старости до 5 година, 36,5% је у категорији старости од 6-15 година, док је 56,5% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 5 052 возила, односно 16,2% мање у односу на четврто тромјесечје 2019. године.


Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2020. године мањи је за 8,9% у односу на исти период 2019. године. Број повријеђених лица мањи је за 16,6%, а број погинулих лица већи је за 4,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ