Интегрисани систем социјалне заштите, 2019.

 

 

 

 

 

Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2019. години износио је 21,4%.


Код примитакa у социјалној заштити у 2019. години, преовладавају социјални доприноси који чине 68,2% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске износили су 28,4%.


За накнаде у социјалној заштити у 2019. години издвојено је 95,7% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2019. години за новчане накнаде издвојено је 66,1%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 96,6% у односу на укупан број издвојених накнада.


Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2019. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 33,8%. За накнаде према функцији Старост издвојено је 30,7%. За функцију Незапосленост издвојено је 1,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ