Индекси потрошачких цијена, децембар 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2020. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,1%.


У односу на децембар 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,9%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, индекс одјељка Превоз виши је за 1,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Намјештај и покућство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 5,0%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,7%, индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,5%, док су индекси одјељака Становање и Рекреација и култура нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ