Индекси индустријске производње, новембар 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2020. године, у поређењу са октобром 2020. године, већа је за 2,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2020. године, у поређењу са новембром 2019. године мања је за 1,8%.


У новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, десезонирана индустријска производња интермедијарних производа већа је за 2,9%, енергије за 1,8%, трајних производа за широку потрошњу за 1,2%, док је производња капиталних производа мања за 2,6% и нетрајних производа за широку потрошњу за 2,9%.


У новембру 2020. године у односу на новембар 2019. године календарски прилагођена индустријска производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 45,7%, капиталних производа за 8,0%, док је производња енергије мања за 2,2%, интермедијарних производа за 4,3% и производња нетрајних производа за широку потрошњу за 10,5%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2020. године у поређењу са октобром 2020. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 1,5%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 0,4% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 4,5%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2020. године у поређењу са новембром 2019. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 2,1%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 2,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 5,9%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2020. године у поређењу са новембром 2019. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 2,1%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 2,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 5,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ