БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2020.

 

Тематски билтен Индустрија је публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2017. до 2019. године.