Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2018.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2018. години износила је 9 824,3 Gg CO2-eq, што је за 5,4% више у односу на претходну годину.


Укупној емисији највише је допринијела Енергетика, из које потиче 82,6% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2018. години емитовано 8 118,6 Gg CO2-eq, што је за 4,9% више у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чиниле су 11,5% укупне емисије и веће су за 3,3% у односу на 2017. годину. Управљање отпадом допринијело је укупној емисији са 4,1%, што је нешто мањи удио него у 2017. години када је износио 4,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

 

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште, 2002-2018.