Индекси потрошачких цијена, новембар 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2020. године у односу на претходни мјесец, остао је непромијењен.У односу на новембар 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,7%.Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,7%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство виши за 0,2%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Здравство, Превоз, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,2%, док су индекси одјељака Становање и Рекреација и култура нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ