Пројекције становништва Републике Српске, 2019-2070.

 

 

 

 

 

Узимајући у обзир веома велику улогу статистичких података у функционисању цјелокупног система, Републички завод за статистику Републике Српске путем овог саопштења приказује тенденцију кретања броја становника у Републици Српској за период 2019-2070. године. Наиме, пројекције становиштва су један од веома важних статистичких показатеља који могу показати визију за будућност и могућност планирања са економског, социјалног и сваког другог аспекта, те их с тога и објављујемо за све наше кориснике.


На основу података који су били релевантни за израду пројекција становништва, примарни задатак је био да се прикажу трендови у погледу специфичних, те укупних стопа фертилитета, а који и представљају један од главних показатеља стања у укупном становништву. Након заједничког рада експертског тима и представника Завода, као коначни производ израђена су два сценарија, која у овом саопштењу и објављујемо:

  • Сценарио С1 - само са подацима званичне виталне статистике Републике Српске ( живорођени и умрли) и
  • Сценарио С2 - са подацима званичне виталне статистике Републике Српске (живорођени и умрли) и званичних података унутрашњих миграција (између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине/ Брчко дистрикта)

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 Сценарио 1

Сценарио 2