Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава"

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске у периоду од 1. до 15. децембра 2020. године спроводи Анкету „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава".


На територији Републике Српске, Анкетом ће бити обухваћенo укупно 7 186 пољопривредних газдинства, од чега 6 756 породичних и 430 газдинстава правних лица и предузетника.


Овим статистичким истраживањем ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о површинама и оствареној производњи ратарских култура, поврћа, воћа и грожђа, плановима сјетве за наредну годину, бројном стању стоке и сточној производњи, клању стоке на газдинству, производњи и употреби млијека на газдинству, радној снази, вриједности и површини закупљеног пољопривредног земљишта.


Интервјуисање ће вршити овлаштени анкетари Завода. Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Напомињемо да ће анкетари приликом анкетирања примјењивати препоручене мјере наведене у Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације, и препоруке Института за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на превенцију ширења вируса короне. То подразумијева спровођење анкетирања ван домаћинстава, обавезно ношење заштитне маске и од стране анкетара и од стране испитаника, те обавезно одржавање међусобног растојања од 2 метра приликом анкетирања.

Позивамо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.