Биланс нафте и деривата нафте, 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан увоз сирове нафте и осталих улазних сировина у Републику Српску у 2019. години износио је 5 844 t. Прерадом 80 897 t сирове нафте и осталих улазних сировина произведено је 75 353 t деривата нафте.


Количина деривата нафте расположива за финалну потрошњу износила је 396 127 t од чега се 286 845 t односило на дизел и уље за ложење, 49 629 t на моторни бензин, 24 626 t на ТНГ, 12 588 t на мазут, 10 150 t на мазива и парафински восак, 8 324 t на битумен и 3 965 t на остале производе.


Највећи потрошачи деривата нафте у 2019. години били су подручје саобраћаја са 307 615 t, индустријa са 33 902 t и пољопривреда са 12 829 t, док се 5 914 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ