Индекси промета индустријe, октобар 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у октобру 2020. године, у поређењу са септембром 2020. године, већи је за 4,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 4,4% и на домаћем тржишту раст од 4,1%.


У октобру 2020. године, у поређењу са октобром 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 7,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 14,6% и на домаћем тржишту раст од 0,2%.


У октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године укупни десезонирани промет интермедијарних производа већи је за 4,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,3%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 2,5%, капиталних производа за 7,8% и енергије за 14,8%.


У октобру 2020. године у односу на октобру 2019. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 15,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 13,0%, интермедијарних производа за 9,7%, док је промет капиталних производа мањи за 12,3% и промет енергије за 43,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ