Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2020. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 10,7%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 15,2%, а обим рада, исказан у тонским километрима мањи је за 16,8%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 73,4%. Пређени километри аутобуса мањи су за 51,2%, а обим рада, исказан у путничким километрима мањи је за 51,9%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду јул-септембар 2020. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 3,3%, a број превезених путника мањи је за 37,3%.


У жељезничком саобраћају, у трећем тромјесечју 2020. године, обим превезене робе мањи је за 17,8% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 12,8%. Превезено је 70,8% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 85,4%.


Промет на аеродромима Републике Српске у трећем тромјесечју 2020. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је мањи за 48,9%, док је број летова домаћих авиона био мањи за 42,4%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пад у односу на исти период претходне године и мањи је за 85,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ