Индекси потрошачких цијена, октобар 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у октобру 2020. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,0%.


У односу на октобар 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,9%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, индекс одјељка Становање виши је за 8,9%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 2,8%, док је индекс одјељка Рекреација и култура виши за 0,3%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 0,9%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,5%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Намјештај и покућство и Остала добра и услуге нижи за по 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ