Просјечне плате запослених, октобар 2020.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у октобру 2020. године износила је 964 КМ и мања је номинално за 0,1%, a реално за 1,1% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 5,9%, а реално за 8,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у октобру 2020. године износила је 1 494 КМ.

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ