Финансијска статистика образовања, 2019.

 

Образовање

 

 

 

 

Јавни издаци за формално образовање у Републици Српској у 2019. години износили су 451 324 405 КМ или 4,0% бруто домаћег производа. Издаци за формално образовање у бруто домаћем производу су oстали на истом нивоу у односу на 2018. годину.Од укупног износа јавних издатака за формално образовање, 96,8% било је алоцирано директно образовним установама, док се преосталих 3,2% oдносило на плаћања појединцима/домаћинствима и привaтним тијелима.Од 14 440 064 КМ јавних издатака, већина плаћања појединцима/ домаћинствима и приватним тијелима односило се на високо образовање (54,6%) и основно образовање (39,0%).


Укупно јавни, приватни издаци и средства из иностранства за образовне установе у 2019. години износили су 496 001 120 КМ или 4,4% бруто домаћег производа.


Од укупног износа издатака за образовне установе, јавни издаци били су 88,1%, приватни издаци 11,5%, а 0,4% су била плаћања из иностранства.


У структури укупних издатака за образовне установе, издаци за предшколско образовање учествовали су са 9,1%, основно образовањe 44,4%, средње образовање 19,2% и високо образовање 27,3%.


Укупни издаци за формално образовање према сврси потрошње, који представљају суму јавних издатака, приватних издатака и средстава из иностранства за образовне установе и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа и у 2019. години износили су 519 576 711 КМ.


Од укупног износа издатака за образовање, 513 713 023 КМ или 98,9% односило се на текуће издатке (материјалне трошкове, бруто плате и издатке домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа), а 5 863 688 КМ или 1,1% на капиталне издатке.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ