Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2020. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већа је за 1,3%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 1,8% и на објектима нискоградње за 1,0%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2020. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2019. године, већа је за 3,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 8,8% и на објектима нискоградње за 0,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ