Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2020.

 

 

 

 

 

Током септембра 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, повећан је број закланих говеда за 256,6%, као и свиња за 11,9%, односно смањен број заклане живине за 0,8% и оваца за 21,7%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 480,2% и свиња за 21,6%, као и смањење нето тежине заклане живине за 0,9% и оваца за 26,7%.


У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих говеда за 56,0%, као и смањење броја заклане живине за 6,7%, оваца за 12,3% и свиња за 15,4%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих говеда за 98,8%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 8,0%, свиња за 16,3% и закланих оваца за 20,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ