Индекси промета индустријe, септембар 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2020. године, у поређењу са августом 2020. године, мањи је за 1,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 0,3% и на домаћем тржишту пад од 3,7%.


У септембру 2020. године, у поређењу са септембром 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 3,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 3,9%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 11,0%.


У септембру 2020. године у односу на август 2020. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 7,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,1%, капиталних производа за 1,9% и интермедијарних производа за 1,1%, док је промет енергије мањи за 10,4%.


У септембру 2020. године у односу на септембар 2019. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 24,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,3%, капиталних производа за 5,6%, док је промет интермедијарних производа мањи за 5,1% и промет енергије за 21,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ