Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

У трећем тромјесечју 2020. године у Републици Српској регистровано је укупно 120 436 возила, што је за 4,5% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила, 81,9% односи се на путничке аутомобиле, 9,7% на теретна, 4,4% на прикључна возила, а 4,0% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 7,1% налази се у категорији старости до 5 година, 36,3% је у категорији старости од 6-15 година, док је 56,6% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 6 412 возила, односно 21,7% мање у односу на треће тромјесечје 2019. године.


Укупан број саобраћајних незгода у трећем тромјесечју 2020. године мањи је за 8,2% у односу на исти период 2019. године. Број повријеђених лица мањи је за 4,3%, а број погинулих лица мањи је за 10,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ