Трговина на мало, септембар 2020.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у септембру 2020. године, у односу на август 2020. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 7,3%, а у сталним цијенама, мањи je за 2,6%.


Индекс промета трговине на мало у септембру 2020. године остварио је номинални раст од 27,2%, а реални индекс за 33,9% у односу на базну 2015. годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ