Индекси потрошачких цијена, септембар 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у септембру 2020. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,1%.


У односу на септембар 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,7%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 3,7%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,5%, док су индекси одјељака Рекреација и култура и Остала добра и услуге виши за по 0,1%. Индекси одјељака Становање, Здравство, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,4%, индекс одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,2%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван и одјељка Комуникације нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ