Просјечне плате запослених, септембар 2020.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у септембру 2020. године износила је 965 КМ и већа је номинално за 0,3%, a реално за 0,2% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,2%, а реално за 8,1%. Просјечна бруто плата исплаћена у септембру 2020. године износила је 1 498 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ