Индекси индустријске производње, септембар 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2020. године, у поређењу са августом 2020. године, мања је за 1,4%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2020. године, у поређењу са септембром 2019. године мања је за 9,4%.


У септембру 2020. године у односу на август 2020. године, десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 9,4%, интермедијарних производа за 2,4%, док је производња капиталних производа мања за 7,7%, трајних производа за широку потрошњу за 13,0% и енергије за 18,1%.


У септмебру 2020. године у односу на септембар 2019. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 30,0%, док је производња капиталних производа мања за 4,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 8,8%, енергије за 11,6%, и производња интермедијарних производа за 12,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2020. године у поређењу са августом 2020. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 3,8%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 1,9% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 13,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2020. године у поређењу са септембром 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи пад од 3,6%, у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 7,7% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 17,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ